Art. 224. - Kodeks karny. - Dz.U.1969.13.94 - OpenLEX

Art. 224. - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.13.94

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1997 r.
Art.  224.
§  1.
Kto, nie będąc do tego uprawniony, skupuje w celu odsprzedaży z zyskiem towary nabyte w kraju za obce pieniądze, wpłacone w kraju lub za granicą, albo dokumenty uprawniające do otrzymania takiego towaru,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

§  2.
Tej samej karze podlega, kto odsprzedaje z zyskiem towary lub dokumenty określone w § 1.