Art. 200. - Kodeks karny. - Dz.U.1969.13.94 - OpenLEX

Art. 200. - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.13.94

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1997 r.
Art.  200.
§  1.
Kto, zarządzając mieniem społecznym albo będąc odpowiedzialny za jego ochronę lub za nadzór nad nim w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją, zagarnia to mienie,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§  2.
W wypadku mniejszej wagi sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.