Art. 183. - Kodeks karny. - Dz.U.1969.13.94 - OpenLEX

Art. 183. - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.13.94

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1997 r.
Art.  183.
§  1.
Kto zawiera małżeństwo, pomimo że pozostaje w związku małżeńskim,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

§  2.
Tej samej karze podlega, kto zawiera małżeństwo z osobą, która pozostaje w związku małżeńskim.