Art. 167. - Kodeks karny. - Dz.U.1969.13.94 - OpenLEX

Art. 167. - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.13.94

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1997 r.
Art.  167.
§  1.
Kto używa przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego zachowania się,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny.

§  2.
Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.