Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.13.94

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1997 r.
Art.  137.
§  1. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia wymienionego w art. 136 § 1,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§  2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.