Art. 119. - Kodeks karny. - Dz.U.1969.13.94 - OpenLEX

Art. 119. - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.13.94

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1997 r.
Art.  119.

Cudzoziemca nie można wydać innemu państwu, jeżeli korzysta on z prawa azylu.