Art. 107. - Kodeks karny. - Dz.U.1969.13.94 - OpenLEX

Art. 107. - Kodeks karny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.13.94

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1997 r.
Art.  107.

Nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat:

1) 65
35 - w razie skazania na karę pozbawienia wolności na czas powyżej lat 5 albo na karę surowszą,
2)
15 - w razie skazania na karę pozbawienia wolności do lat 5,
3)
10 - w razie skazania na inną karę.
65 Art. 107 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o zmianie Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego oraz o podwyższeniu dolnych i górnych granic grzywien i nawiązek w prawie karnym (Dz.U.95.95.475) z dniem 20 listopada 1995 r.