Art. 975. - [Zapis z warunkiem lub terminem] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1610 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 kwietnia 2024 r.
Art.  975.  [Zapis z warunkiem lub terminem]

Zapis może być uczyniony pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu.