[Wykładnia testamentu] - Art. 948. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2020.1740 t.j. - OpenLEX

Art. 948. - [Wykładnia testamentu] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1740 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 29 czerwca 2022 r.
Art.  948.  [Wykładnia testamentu]
§  1. 
Testament należy tak tłumaczyć, ażeby zapewnić możliwie najpełniejsze urzeczywistnienie woli spadkodawcy.
§  2. 
Jeżeli testament może być tłumaczony rozmaicie, należy przyjąć taką wykładnię, która pozwala utrzymać rozrządzenia spadkodawcy w mocy i nadać im rozsądną treść.