Art. 944. - [Zdolność testowania] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1610 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 stycznia 2024 r.
Art.  944.  [Zdolność testowania]
§  1. 
Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
§  2. 
Testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela.