Nowość Art. 943. - [Odwołanie testamentu] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.1061 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 lipca 2024 r.
Art.  943.  [Odwołanie testamentu]

Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia.