Nowość Art. 941. - [Wyłączność testamentu] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.1061 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 lipca 2024 r.
Art.  941.  [Wyłączność testamentu]

Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament.