[Wyłączenie dziedziczenia ustawowego małżonka spadkodawcy] - Art. 940. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2020.1740 t.j. - OpenLEX

Art. 940. - [Wyłączenie dziedziczenia ustawowego małżonka spadkodawcy] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1740 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 29 czerwca 2022 r.
Art.  940.  [Wyłączenie dziedziczenia ustawowego małżonka spadkodawcy]
§  1. 
Małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione.
§  2. 
Wyłączenie małżonka od dziedziczenia następuje na mocy orzeczenia sądu. Wyłączenia może żądać każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych powołanych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem; termin do wytoczenia powództwa wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, nie więcej jednak niż jeden rok od otwarcia spadku.