[Źródła powołania do spadku] - Art. 926. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2022.1360 t.j. - OpenLEX

Art. 926. - [Źródła powołania do spadku] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r.
Art.  926.  [Źródła powołania do spadku]
§  1. 
Powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu.
§  2. 
Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą.
§  3. 
Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, dziedziczenie ustawowe co do części spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał do tej części spadkobiercy albo gdy którakolwiek z kilku osób, które powołał do całości spadku, nie chce lub nie może być spadkobiercą.