Art. 925. - [Nabycie spadku] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1610 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 kwietnia 2024 r.
Art.  925.  [Nabycie spadku]

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.