Art. 924. - [Chwila otwarcia spadku] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1610 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 kwietnia 2024 r.
Art.  924.  [Chwila otwarcia spadku]

Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.