Art. 889. - [Bezpłatne przysporzenia niebędące darowizną] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1610 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 kwietnia 2024 r.
Art.  889.  [Bezpłatne przysporzenia niebędące darowizną]

Nie stanowią darowizny następujące bezpłatne przysporzenia:

1)
gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami kodeksu;
2)
gdy kto zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył albo które nabył w taki sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane za nienabyte.