[Umowa poręczenia] - Art. 876. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2022.1360 t.j. - OpenLEX

Art. 876. - [Umowa poręczenia] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r.
Art.  876.  [Umowa poręczenia]
§  1. 
Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał.
§  2. 
Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie.