Art. 864. - [Odpowiedzialność solidarna] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1610 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 kwietnia 2024 r.
Art.  864.  [Odpowiedzialność solidarna]

Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie.