[Stan wyłączający świadome albo swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli] - Art. 82. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2022.1360 t.j. - OpenLEX

Art. 82. - [Stan wyłączający świadome albo swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r.
Art.  82.  [Stan wyłączający świadome albo swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli]

Nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych.