Art. 810. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2022.1360 t.j. - OpenLEX

Art. 810. - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 17 grudnia 2022 r.
Art.  810. 

(uchylony).