[Ogólne warunki i postanowienia umów a Kodeks] - Art. 807. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2022.1360 t.j. - OpenLEX

Art. 807. - [Ogólne warunki i postanowienia umów a Kodeks] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 17 grudnia 2022 r.
Art.  807.  [Ogólne warunki i postanowienia umów a Kodeks]
§  1. 
Postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia lub postanowienia umowy ubezpieczenia sprzeczne z przepisami niniejszego tytułu są nieważne, chyba że dalsze przepisy przewidują wyjątki.
§  2. 
(uchylony).