Art. 8. - [Zdolność prawna] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1740 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 września 2021 r. do: 4 października 2021 r.
Art.  8.  [Zdolność prawna]
§  1. 
Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną.
§  2. 
(uchylony).