Art. 8. - [Zdolność prawna] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1610 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 kwietnia 2024 r.
Art.  8.  [Zdolność prawna]
§  1. 
Każdy człowiek od chwili urodzenia ma zdolność prawną.
§  2. 
(uchylony).