[Dokument] - Art. 77(3). - Kodeks cywilny. - Dz.U.2022.1360 t.j. - OpenLEX

Art. 77(3). - [Dokument] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 17 grudnia 2022 r.
Art.  773 [Dokument]

Dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.