[Forma dokumentowa] - Art. 77(2). - Kodeks cywilny. - Dz.U.2022.1360 t.j. - OpenLEX

Art. 77(2). - [Forma dokumentowa] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 17 grudnia 2022 r.
Art.  772 [Forma dokumentowa]

Do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie.