[Umowy o świadczenie usług na warunkach zlecenia] - Art. 750. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2022.1360 t.j. - OpenLEX

Art. 750. - [Umowy o świadczenie usług na warunkach zlecenia] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r.
Art.  750.  [Umowy o świadczenie usług na warunkach zlecenia]

Do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.