Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1145 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 czerwca 2019 r. do: 31 grudnia 2019 r.
Art.  750.  [Umowy o świadczenie usług]

Do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.