[Umowa zlecenia] - Art. 734. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2022.1360 t.j. - OpenLEX

Art. 734. - [Umowa zlecenia] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r.
Art.  734.  [Umowa zlecenia]
§  1. 
Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.
§  2. 
W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. Przepis ten nie uchybia przepisom o formie pełnomocnictwa.