[Wypowiedzenie dzierżawy gruntu rolnego] - Art. 704. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2022.1360 t.j. - OpenLEX

Art. 704. - [Wypowiedzenie dzierżawy gruntu rolnego] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r.
Art.  704.  [Wypowiedzenie dzierżawy gruntu rolnego]

W braku odmiennej umowy dzierżawę gruntu rolnego można wypowiedzieć na jeden rok naprzód na koniec roku dzierżawnego, inną zaś dzierżawę na sześć miesięcy naprzód przed upływem roku dzierżawnego.