Art. 688(1). - [Odpowiedzialność solidarna] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2023 r.
Art.  6881 [Odpowiedzialność solidarna]
§  1.  25
 Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na jego utrzymaniu, którzy nie są w stanie utrzymać się samodzielnie.
§  2. 
Odpowiedzialność osób, o których mowa w § 1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.
25 Art. 6881 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2459) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 czerwca 2022 r.