[Milczące przyjęcie oferty przez przedsiębiorcę] - Art. 68(2). - Kodeks cywilny. - Dz.U.2022.1360 t.j. - OpenLEX

Art. 68(2). - [Milczące przyjęcie oferty przez przedsiębiorcę] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r.
Art.  682 [Milczące przyjęcie oferty przez przedsiębiorcę]

Jeżeli przedsiębiorca otrzymał od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, ofertę zawarcia umowy w ramach swej działalności, brak niezwłocznej odpowiedzi poczytuje się za przyjęcie oferty.