[Prawa i obowiązki stron] - Art. 662. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2020.1740 t.j. - OpenLEX

Art. 662. - [Prawa i obowiązki stron] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1740 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 29 czerwca 2022 r.
Art.  662.  [Prawa i obowiązki stron]
§  1. 
Wynajmujący powinien wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu.
§  2. 
Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę.
§  3. 
Jeżeli rzecz najęta uległa zniszczeniu z powodu okoliczności, za które wynajmujący odpowiedzialności nie ponosi, wynajmujący nie ma obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego.