[Domniemanie najmu na czas nieoznaczony] - Art. 661. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2022.1360 t.j. - OpenLEX

Art. 661. - [Domniemanie najmu na czas nieoznaczony] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r.
Art.  661.  [Domniemanie najmu na czas nieoznaczony]
§  1. 
Najem zawarty na czas dłuższy niż lat dziesięć poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony.
§  2. 
Najem zawarty między przedsiębiorcami na czas dłuższy niż lat trzydzieści poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony.