Art. 659. - [Umowa najmu] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1610 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 stycznia 2024 r.
Art.  659.  [Umowa najmu]
§  1. 
Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.
§  2. 
Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.