[Wykładnia oświadczeń woli] - Art. 65. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2020.1740 t.j. - OpenLEX

Art. 65. - [Wykładnia oświadczeń woli] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1740 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 29 czerwca 2022 r.
Art.  65.  [Wykładnia oświadczeń woli]
§  1. 
Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje.
§  2. 
W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.