[Zwrot zaliczek i kredytów] - Art. 622. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2022.1360 t.j. - OpenLEX

Art. 622. - [Zwrot zaliczek i kredytów] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r.
Art.  622.  [Zwrot zaliczek i kredytów]
§  1. 
Jeżeli wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, producent nie może dostarczyć przedmiotu kontraktacji, obowiązany jest on tylko do zwrotu pobranych zaliczek i kredytów bankowych.
§  2. 
W umowie strony mogą zastrzec warunki zwrotu zaliczek i kredytu korzystniejsze dla producenta.