[Onus probandi] - Art. 6. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2022.1360 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Onus probandi] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r.
Art.  6.  [Onus probandi]

Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.