[Prawo pierwokupu] - Art. 596. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2022.1360 t.j. - OpenLEX

Art. 596. - [Prawo pierwokupu] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r.
Art.  596.  [Prawo pierwokupu]

Jeżeli ustawa lub czynność prawna zastrzega dla jednej ze stron pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz osobie trzeciej (prawo pierwokupu), stosuje się w braku przepisów szczególnych przepisy niniejszego rozdziału.