[Pożytki rzeczy] - Art. 53. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2022.1360 t.j. - OpenLEX

Art. 53. - [Pożytki rzeczy] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r.
Art.  53.  [Pożytki rzeczy]
§  1. 
Pożytkami naturalnymi rzeczy są jej płody i inne odłączone od niej części składowe, o ile według zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeczy.
§  2. 
Pożytkami cywilnymi rzeczy są dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego.