Art. 526. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2022.1360 t.j. - OpenLEX

Art. 526. - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  526. 

(uchylony).