[Termin spełnienia świadczenia] - Art. 455. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2020.1740 t.j. - OpenLEX

Art. 455. - [Termin spełnienia świadczenia] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1740 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 29 czerwca 2022 r.
Art.  455.  [Termin spełnienia świadczenia]

Jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.