[Rzeczy] - Art. 45. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2020.1740 t.j. - OpenLEX

Art. 45. - [Rzeczy] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1740 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 29 czerwca 2022 r.
Art.  45.  [Rzeczy]

Rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne.