Art. 446(1). - [Odpowiedzialność za szkody doznane przez dziecko poczęte] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1610 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 września 2023 r. do: 4 października 2023 r.
Art.  4461 [Odpowiedzialność za szkody doznane przez dziecko poczęte]

Z chwilą urodzenia dziecko może żądać naprawienia szkód doznanych przed urodzeniem.