[Ochrona dóbr osobistych osób prawnych] - Art. 43. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2022.1360 t.j. - OpenLEX

Art. 43. - [Ochrona dóbr osobistych osób prawnych] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r.
Art.  43.  [Ochrona dóbr osobistych osób prawnych]

Przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się odpowiednio do osób prawnych.