Art. 415. - [Odpowiedzialność na zasadzie winy ex delicto] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1740 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r. do: 30 czerwca 2021 r.
Art.  415.  [Odpowiedzialność na zasadzie winy ex delicto]

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.