[Wyłączenie zwrotu świadczenia] - Art. 411. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2020.1740 t.j. - OpenLEX

Art. 411. - [Wyłączenie zwrotu świadczenia] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1740 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 29 czerwca 2022 r.
Art.  411.  [Wyłączenie zwrotu świadczenia]

Nie można żądać zwrotu świadczenia:

1)
jeżeli spełniający świadczenie wiedział, że nie był do świadczenia zobowiązany, chyba że spełnienie świadczenia nastąpiło z zastrzeżeniem zwrotu albo w celu uniknięcia przymusu lub w wykonaniu nieważnej czynności prawnej;
2)
jeżeli spełnienie świadczenia czyni zadość zasadom współżycia społecznego;
3)
jeżeli świadczenie zostało spełnione w celu zadośćuczynienia przedawnionemu roszczeniu;
4)
jeżeli świadczenie zostało spełnione, zanim wierzytelność stała się wymagalna.