[Bezpodstawne wzbogacenie] - Art. 405. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2022.1360 t.j. - OpenLEX

Art. 405. - [Bezpodstawne wzbogacenie] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r. do: 17 grudnia 2022 r.
Art.  405.  [Bezpodstawne wzbogacenie]

Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.