[Wygaśnięcie zobowiązań bezterminowych ciągłych] - Art. 365(1). - Kodeks cywilny. - Dz.U.2020.1740 t.j. - OpenLEX

Art. 365(1). - [Wygaśnięcie zobowiązań bezterminowych ciągłych] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1740 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2021 r. do: 29 czerwca 2022 r.
Art.  3651 [Wygaśnięcie zobowiązań bezterminowych ciągłych]

Zobowiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym wygasa po wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem terminów umownych, ustawowych lub zwyczajowych, a w razie braku takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu.