[Związek przyczynowy; Zakres obowiązku odszkodowawczego] - Art. 361. - Kodeks cywilny. - Dz.U.2022.1360 t.j. - OpenLEX

Art. 361. - [Związek przyczynowy; Zakres obowiązku odszkodowawczego] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1360 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2022 r.
Art.  361.  [Związek przyczynowy; Zakres obowiązku odszkodowawczego]
§  1. 
Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
§  2. 
W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.