Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1145 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 maja 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  361.  [Granice odpowiedzialności]
§  1.  Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
§  2.  W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.