Art. 353. - [Zobowiązanie] - Kodeks cywilny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1610 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 kwietnia 2024 r.
Art.  353.  [Zobowiązanie]
§  1. 
Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.
§  2. 
Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu.